درباره حشیش

 

 

حشيش

 

يكي از مواد مخدری كه از زمان‌هاي بسيار قديم تا به امروز به منظور خروج از حالت تعادل طبيعي مورد استفاده بشر بوده و هست، حشيش مي‌باشد. اين ماده، از درختچه‌اي به نام شاهدانه و يا كانابيس به‌دست مي آيد.


موادي‌ كه از قسمت‌هاي مختلف اين گياه به ‌دست مي‌آيد، نام‌هاي مختلفي دارند؛ مثل بنگ ، حشيش، گرس ، علف یا ماري‌جوانا كه بسته به مقدار THC موجود در آنها از قدرت كمتر و يا بيشتري برخوردار هستند. THC يا تترا هيدرو كانابينول Tetra Hidro Canabinol، ماده اصلي اين خانواده است كه مقدار آن در قسمت‌هاي مختلف گياه متفاوت است. بيشترين مقدار THC در صمغ يا شيره‌اي است كه از سطح برگ‌هاي اين گياه تراوش مي‌شود كه از جمع‌آوري آنها، حشيش كه قوي‌ترين فرآورده آن است، بدست مي‌آيد.


ماده ديگري كه از اين گياه بدست مي‌آيد، بَنگ است كه از جوشاندة تركيب ساقه و برگ‌هاي اين گياه بدست مي‌آيد كه به آن روغن حشيش نيز مي‌گويند. ماده ديگر، علف يا گرس يا ماري‌جوانا است كه از خشك‌ كردن و پودر كردن برگ‌هاي گياه شاهدانه بدست مي‌آيد. تمامي اين مواد، حاوي ماده THC مي‌باشد.THC در گذشته‌هاي دور به عنوان داروي ضد درد مورد استفاده بوده‌است اما با مشخص شدن عوارض و خواص اين ماده كه بر روي افراد مختلف متفاوت بود به تدريج استفاده دارويي آن كنار گذاشته شد. تصور عامه مردم اين است كه حشيش يا مواد هم‌ خانواده آن چون مورفين ندارند پس اعتياد هم ندارند و اگر دارد اعتياد يا وابستگي آن روحي و رواني است در حاليكه اعتياد به اين مواد كاملاً جسمي است و THC مستقيماً روي سيستم ضد درد يا توليد كننده مواد شبه افيوني جسم اثر مي‌گذارد و باعث تخريب آن مي‌شود. اين سيستم، قوي‌ترين مواد مخدر طبيعي و شبه افيوني را توليد مي‌كند و بعضي از آنها نظير دينورفين، 200 برابر مورفين خالص قدرت تخدير و تسكين ‌دارند. تخريب اين سيستم و بروز اختلالات جسمي ، باعث بروز عوارض رواني هم مي‌شود. طبق ديگاه كنگره 60 هر نوع ماده‌اي كه مصرف آن انسان را از حال تعادل طبيعي خارج مي‌كند، روي اين سيستم‌ها اثر سوء و مخرب دارد.

 


از مهم‌ترين اثرات مصرف حشيش مي‌توان به توهم، خيره‌شدن و خيره‌ماندن به نقطه‌اي خاص، گريه و خنده غير طبيعي، پرخوري شديد(نشئه‌خوري)، اختلال در درك زمان، مكان و فواصل اشاره كرد. مهمترين عارضه طولاني مدت مصرف حشيش ، اختلال در حافظه ، فراموشي و توهمات عجيب و غريب و در نهايت ديوانگي است . بعضي از مصرف كنندگان حشيش كه براي درمان مراجعه نموده‌اند ، ادعا مي‌كردند از بندگان برگزيده خداوند هستند و حتي ادعاي مهدويت. به راستي چگونه با مصرف موادمخدر نظير حشيش كه عملي كاملاً شيطاني است ، مي‌توان بنده برگزيده خداوند شد؟!!

حشيش و مواد هم‌خانواده آن ، مواد مخدر محسوب مي‌شوند و اعتياد سنگيني نيز به دنبال دارند كه جسمي است زيرا سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني جسم را از تعادل خارج مي‌كند و از تعادل خارج شدن جسم ، عدم تعادل رواني را نيز به دنبال دارد . در حال حاضر مصرف كنندگان حشيش كه به آن اعتياد دارند و براي درمان   مراجعه مي‌كنند مي‌توانند اعتياد خود را به اين ماده مخدر كاملاً درمان كنند .